Makine Daireli Asansörler

Makine Daireli Asansörler

Makine daireli asansörler; asansör tahrik makinesinin asansör kuyusunun üzerinde teşkil edilmiş bir oda içerisine konumlandırıldığı asansör tipidir.

Makina dairesindeki tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yöne hareket ettirmesi yoluyla çalışır. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar. Bu sebeple enerjiden tasarruf edilmektedir. Bu tür tahrik makineleri, sürtünme tahrikli olarak adlandırılır.

Makine daireli asansörlerin dişlili ve dişlisiz olmak üzere iki şekilde uygulaması yapılır. Makine daireli, dişlisiz asansör uygulaması ise taşıma kapasitesi fazla olan ve yüksek binalarda tercih edilir.

Asansör makine dairesi, asansör kuyusu ile birlikte asansöre ait mekânın bir parçasıdır. Makine dairesi, asansör hızı ve beyan yükü olarak adlandırılan asansör yüküne göre belirlenmesi gereken bir alandır. Bu alanın dış etkenlerden korunmuş rutubetsiz, yeterli aydınlıkta (En az 200 lux ve stroboskopik yanılgıdan etkilenmeyecek şekilde aydınlatılmış), iyi havalandırılan, ortam sıcaklığı +5~+40 derece arasında korunabilen, ses ve titreşimleri önleyecek şekilde düzenlenmiş olması gerekir.

Asansör makine dairesindeki makine kısmının bulunduğu döşeme, asansör çalışmalarında oluşabilecek darbe ve kuvvetlere dayanabilecek mukavemette olmalıdır. Asansör makine dairesinde teçhizatlar arasındaki geçiş yolları ve makine dairesi girişleri standartlara ve yönetmeliğe uygun yapılmalıdır. Asansör makine dairelerine yetkili personelin dışında başkalarının girmesi önlenmelidir.